TUGIKESKUS

Sotsiaalpedagoogid

Kaisa Tamm -

sotsiaalpedagoog

Ruum 225

K,N,R

Telefon: 53461821

kaisa.tamm [at] sauevald.ee

Sirle Sillaste -

sotsiaalpedagoog

Ruum 227

E-R

Telefon: 57879307

sirlesillaste [at] saue.edu.ee

 


Kohtumise koolis või veebis (Skype, Zoom, Teams jm) palume eelnevalt kokku leppida e-maili, Stuudiumi vestluse või telefoni teel.

Sotsiaalpedagoog nõustab õpilasi, õpetajaid kui ka lapsevanemaid.

Sotsiaalpedagoog on koolis vahendaja - suhtekorraldaja kooli, kodu ja õpilase vahel. Usaldusisik, kelle poole võib pöörduda oma mure- või probleemiga ning kellega võib turvaliselt rääkida asjadest, mida muidu koolis või kodus rääkida ei julge. Olgu see siis seotud õpilase enda, õpetaja, lapsevanema või koolikaaslasega.

Õpilane võiks pöörduda sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Sul on mure või kui Sa tead kedagi, kellel on mure ja kes võiks abi vajada.

 • Sul on tunne, et Sa ei taha või kardad kooli tulla

 • Sul on probleeme koolikaaslaste, klassikaaslaste või õpetajatega.

 • Sul on probleeme kodus

 • Sul on isiklikke probleeme, kuid ei tea, kellega neist rääkida

 • Sa tahad saada infot õpilast puudutavatest seadustest või õigusaktidest

Lapsevanem võiks pöörduda sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Vajate nõu lapse käitumist ja õppetööd mõjutavate tegurite selgitamiseks.

 • Tahate saada infot last/õpilast puudutavatest seadustes või õigusaktidest

 • Tahate nõu pidada lapse arengu või kasvatusküsimuste lahendamisel.

 • Teie lapsel on probleeme koolikaaslaste, klassikaaslaste või õpetajatega.

Õpetaja võiks pöörduda sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • on märganud abi vajavat last.

 • Vajate konsultatsiooni õpilase probleemidele lahenduse leidmisel.

 • Teil on konflikt/probleem õpilase või tema vanematega.

 

Ära jää oma murega üksi!

Kohtumise koolis või veebis (Skype, Zoom, Teams jm) palume eelnevalt kokku leppida e-maili, Stuudiumi vestluse või telefoni teel.

Sotsiaalpedagoog nõustab õpilasi, õpetajaid kui ka lapsevanemaid.

Sotsiaalpedagoog on koolis vahendaja - suhtekorraldaja kooli, kodu ja õpilase vahel. Usaldusisik, kelle poole võib pöörduda oma mure- või probleemiga ning kellega võib turvaliselt rääkida asjadest, mida muidu koolis või kodus rääkida ei julge. Olgu see siis seotud õpilase enda, õpetaja, lapsevanema või koolikaaslasega.

Õpilane võiks pöörduda sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Sul on mure või kui Sa tead kedagi, kellel on mure ja kes võiks abi vajada.

 • Sul on tunne, et Sa ei taha või kardad kooli tulla

 • Sul on probleeme koolikaaslaste, klassikaaslaste või õpetajatega.

 • Sul on probleeme kodus

 • Sul on isiklikke probleeme, kuid ei tea, kellega neist rääkida

 • Sa tahad saada infot õpilast puudutavatest seadustest või õigusaktidest

Lapsevanem võiks pöörduda sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Vajate nõu lapse käitumist ja õppetööd mõjutavate tegurite selgitamiseks.

 • Tahate saada infot last/õpilast puudutavatest seadustes või õigusaktidest

 • Tahate nõu pidada lapse arengu või kasvatusküsimuste lahendamisel.

 • Teie lapsel on probleeme koolikaaslaste, klassikaaslaste või õpetajatega.

Õpetaja võiks pöörduda sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • on märganud abi vajavat last.

 • Vajate konsultatsiooni õpilase probleemidele lahenduse leidmisel.

 • Teil on konflikt/probleem õpilase või tema vanematega.

 

Ära jää oma murega üksi!

Kaisa Tamm -

sotsiaalpedagoog

Ruum 225

K,N,R

Telefon: 53461821

kaisa.tamm@sauevald.ee

Sirle Sillaste -

sotsiaalpedagoog

Ruum 227

E-R

Telefon: 57879307

sirlesillaste@saue.edu.ee


Koostööpartnerid