TUGIKESKUS

Eripedagoog

Anu Parts Ruum 111 anuparts [at] saue.edu.ee
Taimi Arnover Ruum 317 taimiarnover [at] saue.edu.ee

Veebi (Skype, Zoom, Teams jm) vahendusel kontakti saamiseks palume leppida kokku aeg meili või Stuudiumi vestluse teel.

Oma tööga aitab eripedagoog nii erivajadusega õpilasi, kui ka nende vanemaid ja õpetajaid.

Eripedagoog uurib ja hindab õpilase erivajadusi, kavandab ja viib läbi õppetegevust lähtuvalt õppija lähimast arenguvallast.

Nõustab õpetajat ja lapsevanemaid jõukohase õppematerjali ja -meetodite valikul ning õpikeskkonna kujundamisel.

Eripedagoog arendab õpilase tähelepanu- ja keskendumisvõimet, mõtlemisprotsesse, mälu ja kõnet. Aitab ületada ainealaseid raskusi kasutades selleks erinevaid metoodikaid.

Veebi (Skype, Zoom, Teams jm) vahendusel kontakti saamiseks palume leppida kokku aeg meili või Stuudiumi vestluse teel.

Oma tööga aitab eripedagoog nii erivajadusega õpilasi, kui ka nende vanemaid ja õpetajaid.

Eripedagoog uurib ja hindab õpilase erivajadusi, kavandab ja viib läbi õppetegevust lähtuvalt õppija lähimast arenguvallast.

Nõustab õpetajat ja lapsevanemaid jõukohase õppematerjali ja -meetodite valikul ning õpikeskkonna kujundamisel.

Eripedagoog arendab õpilase tähelepanu- ja keskendumisvõimet, mõtlemisprotsesse, mälu ja kõnet. Aitab ületada ainealaseid raskusi kasutades selleks erinevaid metoodikaid.

Anu Parts Ruum 111 anuparts@saue.edu.ee
Taimi Arnover Ruum 317 taimiarnover@saue.edu.ee

Koostööpartnerid