Koolielu

Hoolekogu


 

Hoolekogu koosoleku protokollid

Hoolekogu koosolekute teemad

Hoolekogu tegevuse ülevaade 2019_2020

Hoolekogu tegevuse ülevaade 2018_2019

Hoolekogu koosseis

Alo Pormeister - lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Kristo Kokk - lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

Svetlana Elson - lastevanemate esindaja

Argo Ladva - lastevanemate esindaja

Andrus Oruste - lastevanemate esindaja

Mati Riimaa - lastevanemate esindaja

Mati Kitt - kooli toetava organisatsiooni esindaja

Kadi Kaja - õpetajate esindaja

Erki Kivinukk - õpetajate esindaja

Melani Telliskivi - õpilasesinduse esindaja

Triin Trampärk - õpilasesinduse esindaja

Andres Kaarmann - vallavalitsuse esindaja

Nils Joonas Põldme - vallavolikogu esindaja

 

Hoolekogu e-posti aadress on hoolekogu@saue.edu.ee


 

 

Hoolekogu koosoleku protokollid

Hoolekogu koosolekute teemad

Hoolekogu tegevuse ülevaade 2019_2020

Hoolekogu tegevuse ülevaade 2018_2019

Hoolekogu koosseis

Alo Pormeister - lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Kristo Kokk - lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

Svetlana Elson - lastevanemate esindaja

Argo Ladva - lastevanemate esindaja

Andrus Oruste - lastevanemate esindaja

Mati Riimaa - lastevanemate esindaja


Mati Kitt - kooli toetava organisatsiooni esindaja

Kadi Kaja - õpetajate esindaja

Erki Kivinukk - õpetajate esindaja

Melani Telliskivi - õpilasesinduse esindaja

Triin Trampärk - õpilasesinduse esindaja

Andres Kaarmann - vallavalitsuse esindaja

Nils Joonas Põldme - vallavolikogu esindaja

 

Hoolekogu e-posti aadress on hoolekogu@saue.edu.ee


 

Koostööpartnerid