Koolielu

Pikapäevarühm

Pikapäevarühma eesmärk on pakkuda üldjuhul 1. klassi ja vabade kohtade olemasolul ka 2. kl õpilasele õppekavavälist tegevust ja hoidu.

Pikapäevarühm töötab  kell 12.05-15.30.

Moodustatakse 2 rühma, mis alustavad tööd  5. septembril. 


Pikapäevarühma saab registreerida läbi teenusekeskkonna ARNO  29.08.2022- 30.08.2022. 

Registreerimine https://piksel.ee/arno/saue/

Märkida taotlusele, mis põhjusel soovite lapsele pikapäevarühma kohta. 

Taotlusi menetleme 01.09.2022. Eelisjärjekorras on õpilased, kes kasutavad ühiskondlikku transporti, ootavad oma suuremat õde-venda, ootavad huviringi. Lapsele koha saamist saab kontrollida ARNO keskkonnas 2.09.2022. Pikapäevarühm on õpilasele tasuta.

Pikapäevarühma toiduraha maksmise info: https://saue.edu.ee/et/toitlustamine
 

Lisainfo pikapäevarühma kohta:

Eveli Rea (evelirea@saue.edu.ee)  - teenuskeskkonnaga ARNO seotud küsimused;

Tiina Tamm (tiinatamm@saue.edu.ee) või  Riina Reinmäe-Veelmaa (riinareinmaeveelmaa@saue.edu.ee) - pikapäevarühma tegevuse korraldus.

Pikapäevarühma saab registreerida läbi teenusekeskkonna ARNO  29.08.2022- 30.08.2022. 

Registreerimine https://piksel.ee/arno/saue/

Märkida taotlusele, mis põhjusel soovite lapsele pikapäevarühma kohta. 

Taotlusi menetleme 01.09.2022. Eelisjärjekorras on õpilased, kes kasutavad ühiskondlikku transporti, ootavad oma suuremat õde-venda, ootavad huviringi. Lapsele koha saamist saab kontrollida ARNO keskkonnas 2.09.2022. Pikapäevarühm on õpilasele tasuta.

Pikapäevarühma toiduraha maksmise info: https://saue.edu.ee/et/toitlustamine
 

Lisainfo pikapäevarühma kohta:

Eveli Rea (evelirea@saue.edu.ee)  - teenuskeskkonnaga ARNO seotud küsimused;


Tiina Tamm (tiinatamm@saue.edu.ee) või  Riina Reinmäe-Veelmaa (riinareinmaeveelmaa@saue.edu.ee) - pikapäevarühma tegevuse korraldus.

Koostööpartnerid