TUGIKESKUS

Ei ole liiga väikest mure!


Iga õpilane võib õpingute vältel vajada kohandusi õppetöös või tuge elusündmustega toime tulemiseks ning sellisel juhul on koolis võimalus pöörduda tugimeeskonna poole. 

Tugimeeskonna eesmärgiks on toetada last, õpetajat ja vanemat turvalise ja lapsesõbraliku õpikeskkonna loomisel ning lapse vajadusi ning võimeid arvestava õppe korraldamisel.

Tugimeeskonna moodustavad koolis töötavad spetsialistid (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog, õpetaja abi, abiõpetaja, tervishoiutöötaja, tugiteenuste juht), kes töötavad koostöös õpilaste, õpetajate ja peredega. Vajadusel kaasatakse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialiste ning kooliväline nõustamismeeskond Rajaleidja keskuses.

Tugimeeskonna põhiülesanded:

 1. Õpilaste vajaduste ja võimete väljaselgitamine koostöös lapsevanema ja last ümbritsevate täiskasvanutega.
 2. Lapse ja pere toetamine haridus- ja kasvatusküsimustes.
 3. Klassijuhatajate ja aineõpetajate toetamine ja nõustamine õppetöö korraldamisel ja läbiviimisel.

 

Koolis rakendatavad hariduslikud tugiteenused on:

 • eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine;
 • järeleaitamise tunnid;
 • logopeedilised ja eripedagoogilised õpiabitunnid;
 • individuaalse õppekava rakendamine;
 • õppimine väiksemas kollektiivis;
 • individuaalse õppe rakendamine;
 • koduõpe.

Iga õpilane võib õpingute vältel vajada kohandusi õppetöös või tuge elusündmustega toime tulemiseks ning sellisel juhul on koolis võimalus pöörduda tugimeeskonna poole. 

Tugimeeskonna eesmärgiks on toetada last, õpetajat ja vanemat turvalise ja lapsesõbraliku õpikeskkonna loomisel ning lapse vajadusi ning võimeid arvestava õppe korraldamisel.

Tugimeeskonna moodustavad koolis töötavad spetsialistid (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog, õpetaja abi, abiõpetaja, tervishoiutöötaja, tugiteenuste juht), kes töötavad koostöös õpilaste, õpetajate ja peredega. Vajadusel kaasatakse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialiste ning kooliväline nõustamismeeskond Rajaleidja keskuses.

Tugimeeskonna põhiülesanded:

 1. Õpilaste vajaduste ja võimete väljaselgitamine koostöös lapsevanema ja last ümbritsevate täiskasvanutega.
 2. Lapse ja pere toetamine haridus- ja kasvatusküsimustes.
 3. Klassijuhatajate ja aineõpetajate toetamine ja nõustamine õppetöö korraldamisel ja läbiviimisel.

 

Koolis rakendatavad hariduslikud tugiteenused on:

 • eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine;
 • järeleaitamise tunnid;
 • logopeedilised ja eripedagoogilised õpiabitunnid;
 • individuaalse õppekava rakendamine;
 • õppimine väiksemas kollektiivis;
 • individuaalse õppe rakendamine;
 • koduõpe.

Koostööpartnerid