TUGIKESKUS

Psühholoog

Kati Lehtroos

Ruum 311 

E- R

Telefon: 58541798

katilehtroos [at] saue.edu.ee

 


Kohtumise koolis või veebis (Skype, Zoom, Teams jm) palume eelnevalt kokku leppida e-maili, Stuudiumi vestluse või telefoni teel.

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on õpilaste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja õpetajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Koolipsühholoog nõustab nii õpilasi, vanemaid kui ka õpetajaid.

Põhilised töövaldkonnad:

 1. Õpilaste individuaalne nõustamine: abistab õpilasi valikute ja otsustuste tegemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel.
 2. Grupinõustamine: annab nõu sarnaste spetsiifiliste probleemidega lastele ja aitab neil saavutada psühholoogilist tasakaalu.
 3. Õpilaste nõustamine elutee valikul: aitab õpilastel jõuda selgusele oma võimetes, orienteeruda erinevate võimaluste vahel, lahendada kutsevalikuprobleeme.
 4. Õpetajate abistamine uute käitumisviiside ja probleemlahenduste leidmisel, muutmaks kooli kui arengukeskkonda soodsamaks nii õpilaste kui õpetajate jaoks.
 5. Lapsevanemate nõustamine, selgitamaks lapse õppetööd ja käitumist mõjutavaid tegureid ja neis vajaduse korral muudatuste tegemist.
 6. Koostöö teiste haridus- ja meditsiiniasutustega, suunates õpilasi vajadusel sinna abisaamiseks.

Kohtumise koolis või veebis (Skype, Zoom, Teams jm) palume eelnevalt kokku leppida e-maili, Stuudiumi vestluse või telefoni teel.

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on õpilaste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja õpetajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Koolipsühholoog nõustab nii õpilasi, vanemaid kui ka õpetajaid.

Põhilised töövaldkonnad:

 1. Õpilaste individuaalne nõustamine: abistab õpilasi valikute ja otsustuste tegemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel.
 2. Grupinõustamine: annab nõu sarnaste spetsiifiliste probleemidega lastele ja aitab neil saavutada psühholoogilist tasakaalu.
 3. Õpilaste nõustamine elutee valikul: aitab õpilastel jõuda selgusele oma võimetes, orienteeruda erinevate võimaluste vahel, lahendada kutsevalikuprobleeme.
 4. Õpetajate abistamine uute käitumisviiside ja probleemlahenduste leidmisel, muutmaks kooli kui arengukeskkonda soodsamaks nii õpilaste kui õpetajate jaoks.
 5. Lapsevanemate nõustamine, selgitamaks lapse õppetööd ja käitumist mõjutavaid tegureid ja neis vajaduse korral muudatuste tegemist.
 6. Koostöö teiste haridus- ja meditsiiniasutustega, suunates õpilasi vajadusel sinna abisaamiseks.
Kati Lehtroos

Ruum 311 

E- R

Telefon: 58541798

katilehtroos@saue.edu.ee


Koostööpartnerid