Koolielu

Saue Kooli Õpilasesindus 2022-2023


Igast klassist kuulub õpilasesindusse 2 õpilast. Õpilasesindus koguneb septembris.

Igast klassist kuulub õpilasesindusse 2 õpilast. Õpilasesindus koguneb septembris.

Koostööpartnerid