Kontaktid

Haldusjärelevalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja
kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab:


Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
hm@hm.ee

 

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
hm@hm.ee

 


Koostööpartnerid