TUGIKESKUS

Tugiteenuste juhi kohustusi täidavad ajutiselt koolijuht Andres Pajula ja õppejuht Karmi Rumm.


Peamised ülesanded:

- õpilaste vajadustest lähtuvalt tugiteenuste koordineerimine ja arendamine koolis, sh õppetöös vajalike muudatuste korraldamine lähtuvalt õpilase vajadustest;

- tugimeeskonna juhtimine ja koostöö korraldamine koolis;

- õpilaste, lastevanemate ja õpetajate psühholoogiline nõustamine, probleemide väljaselgitamine ning koostöös lahenduste leidmine;

- õpilast toetava võrgustiku loomine õpilast, pere ning haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialiste kaasates.

Peamised ülesanded:

- õpilaste vajadustest lähtuvalt tugiteenuste koordineerimine ja arendamine koolis, sh õppetöös vajalike muudatuste korraldamine lähtuvalt õpilase vajadustest;

- tugimeeskonna juhtimine ja koostöö korraldamine koolis;

- õpilaste, lastevanemate ja õpetajate psühholoogiline nõustamine, probleemide väljaselgitamine ning koostöös lahenduste leidmine;

- õpilast toetava võrgustiku loomine õpilast, pere ning haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialiste kaasates.

Koostööpartnerid