Meie koolist

Kooli sümboolika

Kooli tunnuslauseMente et Corde – mõistuse ja südamega.


Visioon
Oleme jätkusuutliku ja motiveeriva arengukeskkonnaga uuendusmeelne kool, kes toetab harmoonilise isiksuse kujunemist ning elukestva õppe põhimõtteid.

Missioon
Saue Kool  loob  oma õpilastele koostöös lapsevanemate ja koostööpartneritega võimalused  võimete- ja huvidekohase kvaliteetse hariduse omandamiseks, kujundades õpilastes sellised eetilised väärtushinnangud, pädevused  ja sotsiaalsed oskused, mis võimaldavad neil  tõrgeteta  jätkata haridusteed ning  olla otsustusvõimelised ja  vastutustundlikud ühiskonna liikmed. 


Põhiväärtused 

Avatus, areng, arukus.
Oleme  õppiv,  arenev, algatusvõimeline ja uuendustele avatud kool, väärtustades arukust,  iseseisvat mõtlemist, eluterveid hoiakuid, loovust ja koostööd.

Eetilisus, hoolivus, sallivus.
Oleme eetiliste väärtushinnangutega, oma kultuuri, identiteeti ja kaaslasi austavad  keskkonnahoidlikud maailmakodanikud.

 

Saue Kooli hümn

Ilona Laido

 

1. Aabits kaenlas ja ärevus põues, koolikell heliseb algamas tund.

Klass ja tahvel ja ainult head hinded – ootamas koolijüts sind!

Ref: Kui ka tee viib ära kaugele,

ei lähe meelest aeg, mil koolis käisime –

Saan'd armsaks klass ja õpetaja.

Oled kalliks koduks saanud kõigile, jagad hellust, tarkust meile eluteel.

Laulan sulle, mu kool!

2. Noorusrõõmu ning tarkust ja julgust, jagad meil lahkel käel sa iga päev.

Sinu hool meile näitab tee algust, mis meil veel läbida jääb.

Ref: Kui ka tee viib ära kaugele,

ei lähe meelest aeg, mil koolis käisime –

Saan'd armsaks klass ja õpetaja.

Oled kalliks koduks saanud kõigile, jagad hellust, tarkust meile eluteel .

Laulan sulle, mu kool!

Visioon
Oleme jätkusuutliku ja motiveeriva arengukeskkonnaga uuendusmeelne kool, kes toetab harmoonilise isiksuse kujunemist ning elukestva õppe põhimõtteid.

Missioon
Saue Kool  loob  oma õpilastele koostöös lapsevanemate ja koostööpartneritega võimalused  võimete- ja huvidekohase kvaliteetse hariduse omandamiseks, kujundades õpilastes sellised eetilised väärtushinnangud, pädevused  ja sotsiaalsed oskused, mis võimaldavad neil  tõrgeteta  jätkata haridusteed ning  olla otsustusvõimelised ja  vastutustundlikud ühiskonna liikmed. 


Põhiväärtused 


Avatus, areng, arukus.
Oleme  õppiv,  arenev, algatusvõimeline ja uuendustele avatud kool, väärtustades arukust,  iseseisvat mõtlemist, eluterveid hoiakuid, loovust ja koostööd.

Eetilisus, hoolivus, sallivus.
Oleme eetiliste väärtushinnangutega, oma kultuuri, identiteeti ja kaaslasi austavad  keskkonnahoidlikud maailmakodanikud.

 

Saue Kooli hümn

Ilona Laido

 

1. Aabits kaenlas ja ärevus põues, koolikell heliseb algamas tund.

Klass ja tahvel ja ainult head hinded – ootamas koolijüts sind!

Ref: Kui ka tee viib ära kaugele,

ei lähe meelest aeg, mil koolis käisime –

Saan'd armsaks klass ja õpetaja.

Oled kalliks koduks saanud kõigile, jagad hellust, tarkust meile eluteel.

Laulan sulle, mu kool!

2. Noorusrõõmu ning tarkust ja julgust, jagad meil lahkel käel sa iga päev.

Sinu hool meile näitab tee algust, mis meil veel läbida jääb.

Ref: Kui ka tee viib ära kaugele,

ei lähe meelest aeg, mil koolis käisime –

Saan'd armsaks klass ja õpetaja.

Oled kalliks koduks saanud kõigile, jagad hellust, tarkust meile eluteel .

Laulan sulle, mu kool!

Koostööpartnerid