Meie koolist

Kooli sümboolika

Kooli tunnuslause: "Mõistuse ja südamega".


Visioon
Saue Kool on kogukonna süda ja vundament  XXII sajandile.

Missioon
Saue Kool pakub koolirõõmu ja kvaliteetset haridust.

Põhiväärtused 

Kooli väärtuste sõnastamisel osales kogu koolipere: lapsevanemad, õpilased, õpetajad. Pakuti väga palju erinevaid mõtteid, kuid kolm ühist põhiväärtus tulid välja kõikidest ettepanekutest. Seepärast on Saue kooli väärtusteks:

  • Hoolivus
  • Koostöö
  • Innovatsioon

Kooli arengu eesmärgid

LAPSESÕBRALIK, IGAT ÕPPIJAT TOETAV KOOL – Õpilased soovivad koolis käia ja innustuvad õppimisest, on igakülgselt toetatud; tulevad ja lahkuvad siit õnnelikult,

KONKURENTSIVÕIMELINE HARIDUS – Igal lõpetajal on võimekus jätkata teda huvitaval haridustasemel.

INSPIREERIV ÕPIKESKKOND – Kool innustab õpilast laiendama oma silmaringi ning avastama ja arendama võimeid maksimaalselt.

PARIMAD ÕPETAJAD – Koolis töötavad õpetajad, kes on koostöised, kvalifitseeritud, motiveeritud ja inspireerivad.

 

Saue Kooli hümn

Ilona Laido

 

1. Aabits kaenlas ja ärevus põues, koolikell heliseb algamas tund.

Klass ja tahvel ja ainult head hinded – ootamas koolijüts sind!

Ref: Kui ka tee viib ära kaugele,

ei lähe meelest aeg, mil koolis käisime –

Saan'd armsaks klass ja õpetaja.

Oled kalliks koduks saanud kõigile, jagad hellust, tarkust meile eluteel.

Laulan sulle, mu kool!

2. Noorusrõõmu ning tarkust ja julgust, jagad meil lahkel käel sa iga päev.

Sinu hool meile näitab tee algust, mis meil veel läbida jääb.

Ref: Kui ka tee viib ära kaugele,

ei lähe meelest aeg, mil koolis käisime –

Saan'd armsaks klass ja õpetaja.

Oled kalliks koduks saanud kõigile, jagad hellust, tarkust meile eluteel .

Laulan sulle, mu kool!

Visioon
Saue Kool on kogukonna süda ja vundament  XXII sajandile.

Missioon
Saue Kool pakub koolirõõmu ja kvaliteetset haridust.

Põhiväärtused 

Kooli väärtuste sõnastamisel osales kogu koolipere: lapsevanemad, õpilased, õpetajad. Pakuti väga palju erinevaid mõtteid, kuid kolm ühist põhiväärtus tulid välja kõikidest ettepanekutest. Seepärast on Saue kooli väärtusteks:

  • Hoolivus
  • Koostöö
  • Innovatsioon

Kooli arengu eesmärgid

LAPSESÕBRALIK, IGAT ÕPPIJAT TOETAV KOOL – Õpilased soovivad koolis käia ja innustuvad õppimisest, on igakülgselt toetatud; tulevad ja lahkuvad siit õnnelikult,

KONKURENTSIVÕIMELINE HARIDUS – Igal lõpetajal on võimekus jätkata teda huvitaval haridustasemel.

INSPIREERIV ÕPIKESKKOND – Kool innustab õpilast laiendama oma silmaringi ning avastama ja arendama võimeid maksimaalselt.

PARIMAD ÕPETAJAD – Koolis töötavad õpetajad, kes on koostöised, kvalifitseeritud, motiveeritud ja inspireerivad.

 

Saue Kooli hümn

Ilona Laido

 

1. Aabits kaenlas ja ärevus põues, koolikell heliseb algamas tund.

Klass ja tahvel ja ainult head hinded – ootamas koolijüts sind!

Ref: Kui ka tee viib ära kaugele,

ei lähe meelest aeg, mil koolis käisime –

Saan'd armsaks klass ja õpetaja.

Oled kalliks koduks saanud kõigile, jagad hellust, tarkust meile eluteel.

Laulan sulle, mu kool!

2. Noorusrõõmu ning tarkust ja julgust, jagad meil lahkel käel sa iga päev.

Sinu hool meile näitab tee algust, mis meil veel läbida jääb.

Ref: Kui ka tee viib ära kaugele,

ei lähe meelest aeg, mil koolis käisime –

Saan'd armsaks klass ja õpetaja.

Oled kalliks koduks saanud kõigile, jagad hellust, tarkust meile eluteel .

Laulan sulle, mu kool!


Koostööpartnerid