Dokumendid

Õigusaktid

Kodukord ja lisad:

  • kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord;
  • riietusstandard;
  • õpilaste tunnustamise tingimused ja kord;
  • mõjutusmeetmete rakendamise tingimused ja kord;
  • tugimeetmete rakendamise tingimused ja kord;
  • pikapäevakooli ja -rühma töökorraldus ja päevakava;
  • jälgimisseadmete kasutamise tingimused ja kord;
  • arvutiklassi kasutamise tingimused ja kord;
  • kehalise kasvatuse tunni töökord.