Vastuvõtt

Vastuvõtt I klassi

Saue Gümnaasium on elukohajärgseks munitsipaalkooliks külade kaupa järgmiselt:

  • Aila,
  • Saue linn,
  • Valingu,
  • Vanamõisa,
  • Jõgisoo küla Keila jõest põhja pool asuv osa.

I klassi võetakse lapsi, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsme aastaseks.

Koolikohustuslikust east noorema lapse (6-aastase) kooli vastuvõtmist võib vanem taotleda juhul, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sh sotsiaalset küpsust, ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, saab vastuvõtmist taotleda vaba õppekoha olemasolul.

16. aprillist - 20. maini tuleb õppima asumiseks esitada:

1) avaldus (blankett);

2) õpilase isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitunnistuse koopia;

3) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

4) õpilase terviseinfo (täidab lapsevanem, blankett);

5) tervisekaart (väljastab perearst - võib esitada hiljem);

6) koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus - võib esitada hiljem).

 

Avaldus ja muud dokumendid esitatakse üldjuhul digitaalselt allkirjastatuna (avaldused [at] saue.edu.ee) või kooli kantseleis täidetavana lapsevanema või lapse seadusliku esindaja poolt.

Kohapeal täidetud avalduse esitamisel peab dokumentide koopiate esitamisel kaasas olema originaaldokument. Dokumentidest on võimalik teha koopiaid kohapeal.

I klassi vastuvõetute nimekiri koostatakse ja avaldatakse kooli veebilehel hiljemalt 20. juunil.

I klasside nimekirjad kinnitab kooli direktor hiljemalt 30. augustil.

Vastuvõtuga seotud regulatsioon on sätestatud dokumendis Saue Gümnaasiumi vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord.

 

Lisainfo I klassi kandideerimise kohta:

õppejuht Eve Tamm (tel 659 6070; e-post: evetamm [at] saue.edu.ee).

 

  EESNIMI PEREKONNANIMI
1 ASTON ALLAS
2 KRISTOFER ARUSOO
3 HELEN ARVOLA
4 GEORG AUS
5 OLIVER AVALO
6 RUBEN BERG
7 MADIS BUCHT
8 MARTEN BUSCH
9 JENNIFER ERM
10 FRED ERNITS
11 MATTIAS ERU
12 CAROLINA FJODOROVA
13 GERT GUSTAV GILDEN
14 LOORE MAI HALLIK
15 HENDRA HANNUS
16 KRISTELLA HARINEEM
17 KERDA ANETT HIIEMÄE
18 LENNA-LIIS IIN
19 EDWARD ISOK
20 TORM IVANSON
21 KRISTELLE IVASK
22 MIRELLA JÜRGENSTEIN
23 KASPAR JÜRGENSTEIN
24 OSKAR ENNO KABEL
25 KALVIN KAHL
26 ELISABETH KARIN
27 LAURA MIA KARU
28 RICO-ROBIN KARU
29 KEESI KASE
30 SÄDELI KAUR
31 OLIVIA-KATARINA KIRSIPUU
32 LIISBET KLAAS
33 REBEKA AURORA KOLK
34 JESPER KOND
35 JOOSEP KONSEN
36 KARL JOHANNES KRUUSMAA
37 HELENA KÕIV
38 KARMEN KÕRVAS
39 ALIYA LAMDAGHRI ALAOUI
40 LOORE LEITER
41 EINRI LEMBINEN
42 KENNETH LEMNITS
43 ROBIN LEN
44 JAN KENNET LEPP
45 LIINA LIISKMANN
46 KAROLIINA LIIV
47 GRETE LIIV
48 JAKOB LILLEMAA
49 ANNI LINDMANN
50 HELENA LIPPASAAR
51 ADELE MAIVEL
52 ANDRY MALMSTRÖM
53 MIHKEL MALTSAAR
54 ANETE MELSAS
55 EVAN MIHHAILOV
56 TRISTAN OBLIKAS
57 ELERI OJA
58 RAIAN OJA
59 MATTIAS OJAPÕLD
60 RIKA OJAPÕLD
61 HINDRIK ORION
62 ASTRA ORION
63 ERICH ORION
64 PATRICK PALM
65 PATRICK PALMISTE
66 KETRIN PALTSEP
67 MATTIAS PERLING
68 OSKAR POOLAKESE
69 GUSTAV PÕDER
70 BELLATRIX              RAAMAT                  
71 PÄRTEL REINSON
72 ROMET RISTISSAAR
73 ALEX ROOJÄRV
74 ALIIS-KAROLIINE RÕHTJUK
75 MÄRTEN OTT SAAR
76 PÄRBEL SAAREMÄGI
77 FREIA LILY SARNA
78 SILVER SILDAM
79 GERMO SISASK
80 MARKUS ALEXANDER SOOTS
81 RIHARD SULG
82 KRISTEL SÄRAK
83 NICOLE ZALUTSKI
84 NITA TAMM
85 CARDO TAMM
86 DESIREE TAMME
87 KARL TAMMSALU
88 VICTORIA-ELISABETH TAMPEL
89 VILLEM TASUJA
90 KRISTOFER-ROBIN TIIT
91 ELIIS TOIMETAJA
92 MIRTEL TOOMSALU
93 OSKAR UIBO
94 FREDERIK UNT
95 MARTEN VIILIPUS