Koolielu

Pikapäevarühm

Pikapäevarühma eesmärk on pakkuda üldjuhul 1. klassi ja vabade kohtade olemasolul ka 2. kl õpilasele õppekavavälist tegevust ja hoidu.

Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilastele:

  1. järelevalvet;
  2. huvitegevust ja huvide arendamist;
  3. õppest vaba aja sisustamist;
  4. pedagoogilist juhendamist ja suunamist ning tuge koduste õppeülesannete täitmisel, puudub kohustus, et lapsel saaks kõik õpitud.

Lähemalt saab pikapäevarühma kohta lugeda kooli kodukorrast.

Pikapäevarühma teenuse kasutamiseks sõlmitakse kooli ja lapsevanema vahel leping.

Pikapäevarühma söögi taotlus: täidetav (MS Word), prinditav (pdf).

Lisainfo pikapäevarühma kohta, sh vabad kohad, Maarika Maivel                    (maarikamaivel [at] saue.edu.ee).