Meie koolist

Ajalugu

Saue hariduse lugu saab alguse juba 19. sajandist, kui Sauel olnud oma koolituba.

Järgmine koolilugu saab Sauel alguse 1921. aastal ja kestab kuni 1974. aasta kevadeni, kui seoses koolivõrgu reorganiseerimisega suleti Saue 8-klassiline kool.

Saue kolmas koolilugu sai alguse 1985. aasta 1. septembril, kui avas oma uksed Saue uus kool - Saue Keskkool (al 1998. a nimega Saue Gümnaasium).

2018/2019 õppeaastal õpib kooli 52 klassikomplektis üle 1040 õpilase.

 

Kooli moto „Mõistuse ja südamega“ väärtustab õppimist ja hoolimist.

Arvestades õpilase individuaalsust ja soosides loovust, tagame kvaliteetse hariduse ning valmisoleku elukestvaks õppeks.

 

Direktorid

1985 - 2017   Jaan Palumets

2017 - ...        Robert Lippin