TUGIKESKUS

Tervihoiutöötaja

Kooli tervishoiutöötaja on Riina Uibo.

Ruum 212

Tel 588 48 707

riinauibo [at] saue.edu.ee

Vastuvõtt igal tööpäeval kell 8.30 – 15.30

Kooli tervishoiutöötaja juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad kooli tervishoiuteenuse osutamist ning nende seaduste ja määruste põhjal koostatud ameti- ja tegevusjuhenditest.

Kooli tervishoiutöötaja ülesanded:

  1. Õpilaste profülaktiline läbivaatus ja füüsilise arengu jälgimine. Vajadusel informeerib lapsevanemat võimalikest kõrvalekalletest.
  2. Vaktsineerimine iga õpilase individuaalse immuniseerimisgraafiku järgi. Vajalik lapsevanema nõusolek. Lapsevanemaid teavitatakse eelnevalt protseduuri teostamise ajast.
  3. Õpilase individuaalne nõustamine, esmaabi õpetus.
  4. Esmaabi osutamine traumade korral.
  5. Õpilaste vastuvõtt ja nõustamine haigustunnuste ilmnemisel.
  6. Tervisekaitsealaste nõuete täitmise jälgimine koolis.