Hoolekogu otsused

2017 november

* Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine ning 2017/2018 õa hoolekogu tegevuse planeerimine
* Kooli huvitegevus
* Koolikiusamine ja narkootikumid
* Liikluskorraldus

2017 detsember

* Riigigümnaasiumi rajamise osas SG Hoolekogu seisukoht
* Kooli palgakorralduse põhimõtted (Personali tasustamise reeglid)

2018 märts

* Direktori ülevaade SG personali rahulolu uuringust.
* Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimustele ja korra arutelu.

2018 aprill

* Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimustele ja korra heakskiitmine.

2018 juuni

* Klasside piirnormide suurendamine.
* Kooli kodukorra eelnõu heakskiitmine.

2018 september

* Klasside piirnormide suurendamine.

2018 detsember

* Saue Gümnaasiumi põhimääruse eelnõule arvamuse andmine.
* Saue Gümnaasiumi palgakorralduse eelnõule (Personali tasustamise reeglitele) arvamuse andmine.