Uudised

Pikapäevarühm 02. september Robert Lippin

Pikapäevarühma eesmärk on pakkuda üldjuhul 1. klassi ja vabade kohtade olemasolul ka 2. kl õpilasele õppekavavälist tegevust ja hoidu.


Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilastele:

  1. järelevalvet;
  2. huvitegevust ja huvide arendamist;
  3. õppest vaba aja sisustamist;
  4. pedagoogilist juhendamist ja suunamist ning tuge koduste õppeülesannete täitmisel, puudub kohustus, et lapsel saaks kõik õpitud.

Lähemalt saab pikapäevarühma kohta lugeda kooli kodukorrast.

Pikapäevarühma teenuse kasutamiseks sõlmitakse kooli ja lapsevanema vahel leping.

Pikapäevarühma registreerimine on avatud al 05.09.2018 kella 09.00 järgneval LINGIL.

Eelnevalt esitatud avaldusi ei menetleta.

Rühmade nimekirjad koostatakse vastavalt avalduste laekumise ja kellaajalisest sobivusest lähtuvalt.

Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilastele:

  1. järelevalvet;
  2. huvitegevust ja huvide arendamist;
  3. õppest vaba aja sisustamist;
  4. pedagoogilist juhendamist ja suunamist ning tuge koduste õppeülesannete täitmisel, puudub kohustus, et lapsel saaks kõik õpitud.

Lähemalt saab pikapäevarühma kohta lugeda kooli kodukorrast.

Pikapäevarühma teenuse kasutamiseks sõlmitakse kooli ja lapsevanema vahel leping.

Pikapäevarühma registreerimine on avatud al 05.09.2018 kella 09.00 järgneval LINGIL.


Eelnevalt esitatud avaldusi ei menetleta.

Rühmade nimekirjad koostatakse vastavalt avalduste laekumise ja kellaajalisest sobivusest lähtuvalt.

Koostööpartnerid