Eripedagoog

Katrin Kõrvas ruum 317 katrinkorvas [at] saue.edu.ee
Anu Parts Ruum 111 anuparts [at] saue.edu.ee
Marii Selberg Ruum 109 mariiselberg [at] saue.edu.ee
Taimi Arnover Moodul taimiarnover [at] saue.edu.ee
Maigi Tilga Moodul maigitilga [at] saue.edu.ee

Skype vahendusel kontakti saamiseks palume leppida kokku aeg meili või Stuudiumi vestluse teel.

Oma tööga aitab eripedagoog nii erivajadusega õpilasi, kui ka nende vanemaid ja õpetajaid.

Eripedagoog uurib ja hindab õpilase erivajadusi, kavandab ja viib läbi õppetegevust lähtuvalt õppija lähimast arenguvallast.

Nõustab õpetajat ja lapsevanemaid jõukohase õppematerjali ja -meetodite valikul ning õpikeskkonna kujundamisel.

Eripedagoog arendab õpilase tähelepanu- ja keskendumisvõimet, mõtlemisprotsesse, mälu ja kõnet. Aitab ületada ainealaseid raskusi kasutades selleks erinevaid metoodikaid.

Skype vahendusel kontakti saamiseks palume leppida kokku aeg meili või Stuudiumi vestluse teel.

Oma tööga aitab eripedagoog nii erivajadusega õpilasi, kui ka nende vanemaid ja õpetajaid.

Eripedagoog uurib ja hindab õpilase erivajadusi, kavandab ja viib läbi õppetegevust lähtuvalt õppija lähimast arenguvallast.

Nõustab õpetajat ja lapsevanemaid jõukohase õppematerjali ja -meetodite valikul ning õpikeskkonna kujundamisel.

Eripedagoog arendab õpilase tähelepanu- ja keskendumisvõimet, mõtlemisprotsesse, mälu ja kõnet. Aitab ületada ainealaseid raskusi kasutades selleks erinevaid metoodikaid.

Katrin Kõrvas ruum 317 katrinkorvas@saue.edu.ee
Anu Parts Ruum 111 anuparts@saue.edu.ee
Marii Selberg Ruum 109 mariiselberg@saue.edu.ee
Taimi Arnover Moodul taimiarnover@saue.edu.ee
Maigi Tilga Moodul maigitilga@saue.edu.ee