Eripedagoogid

Anu Parts anuparts [at] saue.edu.ee Ruum 111
Taimi Arnover taimiarnover [at] saue.edu.ee  

Eripedagoogilise õpiabi vajaduse ilmnedes võtab õpetaja ja lapsevanem kontakti tugiteenuste juhiga, kes korraldab lapse hindamise ja toe rakendamise individuaalselt või õpiabigrupis. 

Eripedagoogi ülesanded: 

  • Õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine. 

  • Õpilase arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine. 

  • Õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel. 

  • Õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine. 

Oma tööga aitab eripedagoog nii haridusliku erivajadusega õpilasi kui ka nende õpetajaid ja vanemaid. 

Eripedagoogilise õpiabi vajaduse ilmnedes võtab õpetaja ja lapsevanem kontakti tugiteenuste juhiga, kes korraldab lapse hindamise ja toe rakendamise individuaalselt või õpiabigrupis. 

Eripedagoogi ülesanded: 

  • Õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine. 

  • Õpilase arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine. 

  • Õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel. 

  • Õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine. 

Oma tööga aitab eripedagoog nii haridusliku erivajadusega õpilasi kui ka nende õpetajaid ja vanemaid. 

Anu Parts anuparts@saue.edu.ee Ruum 111
Taimi Arnover taimiarnover@saue.edu.ee  

Partners