Psühholoog

Kati Lehtroos katilehtroos [at] saue.edu.ee +372 5854 1798 Ruum 311

 


Koolipsühholoogi poole saad pöörduda e-kirja või Stuudiumi teel, vajadusel saab kokku leppida individuaalse kohtumise  koolis või veebi vahendusel. Koolipsühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast, tagades usaldusväärse ja isikliku info konfidentsiaalsuse ning aktsepteerib pöörduja privaatsust ja individuaalsust. 

Koolipsühholoogi ülesanded: 

 • Õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused) hindamine. 

 • Õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel. 

 • Õpilase toetamine ning vanema ja kooli personali nõustamine kriisisituatsioonist väljatulekuks toe korraldamisel.  

 

Õpilane võiks pöörduda, kui: 

 • Sul on mure või kui Sa tead kedagi, kellel on mure ja kes võiks abi vajada; 

 • Sul on tunne, et Sa ei taha või kardad kooli tulla; 

 • Sul on probleeme klassikaaslaste, koolikaaslaste või õpetajatega; 

 • Sul on probleeme kodus; 

 • Sul on isiklikke probleeme, kuid ei tea, kellega neist rääkida; 

Lapsevanem võiks pöörduda, kui: 

 • vajate nõu lapse käitumist ja/või õppetööd mõjutavate tegurite selgitamiseks; 

 • tahate nõu pidada lapse arengu või kasvatusküsimuste lahendamisel; 

 • teie lapsel on probleeme klassikaaslaste, koolikaaslaste või õpetajatega. 

Õpetaja võiks pöörduda poole, kui: 

 • on märganud abi vajavat last; 

 • vajate konsultatsiooni õpilase probleemidele lahenduse leidmisel; 

 • teil on konflikt/probleem õpilase või tema vanematega.

Koolipsühholoogi poole saad pöörduda e-kirja või Stuudiumi teel, vajadusel saab kokku leppida individuaalse kohtumise  koolis või veebi vahendusel. Koolipsühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast, tagades usaldusväärse ja isikliku info konfidentsiaalsuse ning aktsepteerib pöörduja privaatsust ja individuaalsust. 

Koolipsühholoogi ülesanded: 

 • Õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused) hindamine. 

 • Õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel. 

 • Õpilase toetamine ning vanema ja kooli personali nõustamine kriisisituatsioonist väljatulekuks toe korraldamisel.  

 

Õpilane võiks pöörduda, kui: 

 • Sul on mure või kui Sa tead kedagi, kellel on mure ja kes võiks abi vajada; 

 • Sul on tunne, et Sa ei taha või kardad kooli tulla; 

 • Sul on probleeme klassikaaslaste, koolikaaslaste või õpetajatega; 

 • Sul on probleeme kodus; 

 • Sul on isiklikke probleeme, kuid ei tea, kellega neist rääkida; 

Lapsevanem võiks pöörduda, kui: 

 • vajate nõu lapse käitumist ja/või õppetööd mõjutavate tegurite selgitamiseks; 

 • tahate nõu pidada lapse arengu või kasvatusküsimuste lahendamisel; 

 • teie lapsel on probleeme klassikaaslaste, koolikaaslaste või õpetajatega. 

Õpetaja võiks pöörduda poole, kui: 

 • on märganud abi vajavat last; 

 • vajate konsultatsiooni õpilase probleemidele lahenduse leidmisel; 

 • teil on konflikt/probleem õpilase või tema vanematega.

Kati Lehtroos katilehtroos@saue.edu.ee +372 5854 1798 Ruum 311

Партнеры по сотрудничеству