Põhimõtted


Saue Koolis lähtutakse õpilase arengu toetamisel ning õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest.

Kaasava hariduse põhimõtted: 

 • Positiivsed hoiakud ühiskonnas ja erinevuste väärtustamine. 

 • Õigus osaleda hariduses ja kogukonna tegevustes. 

 • Kõik õppijad tunnevad ennast klassis täisväärtusliku ja võrdse liikmena. 

 • Positiivsed sotsiaalsed suhted eakaaslastega ja ühiskonnas laiemalt. 

 • Iga õppija maksimaalse potentsiaaliga arvestamine. 

 

Õpilase arengu toetamise ja õppe korraldamise põhimõtted: 

 • Iga õpilane saab õppida vastavalt oma võimetele ja vajadustele ning teha võimalusel valikuid oma huvidest lähtuvalt. 

 • Õpilase individuaalseid vajadusi (sh eripärasid ja huve) märgatakse ning nendega arvestatakse õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel ja läbiviimisel. 

 • Õpilase toetamine toimub meeskonnatöös, parima tulemuse saavutamiseks tehakse koostööd erinevate osapoolte ja valdkondadega. 

 

Saue Kooli tugimeetmete rakendamist ja korda reguleerib kooli kodukord ning riiklikud seadusaktid. 

 

Saue Koolis lähtutakse õpilase arengu toetamisel ning õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest.

Kaasava hariduse põhimõtted: 

 • Positiivsed hoiakud ühiskonnas ja erinevuste väärtustamine. 

 • Õigus osaleda hariduses ja kogukonna tegevustes. 

 • Kõik õppijad tunnevad ennast klassis täisväärtusliku ja võrdse liikmena. 

 • Positiivsed sotsiaalsed suhted eakaaslastega ja ühiskonnas laiemalt. 

 • Iga õppija maksimaalse potentsiaaliga arvestamine. 

 

Õpilase arengu toetamise ja õppe korraldamise põhimõtted: 

 • Iga õpilane saab õppida vastavalt oma võimetele ja vajadustele ning teha võimalusel valikuid oma huvidest lähtuvalt. 

 • Õpilase individuaalseid vajadusi (sh eripärasid ja huve) märgatakse ning nendega arvestatakse õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel ja läbiviimisel. 

 • Õpilase toetamine toimub meeskonnatöös, parima tulemuse saavutamiseks tehakse koostööd erinevate osapoolte ja valdkondadega. 

 

Saue Kooli tugimeetmete rakendamist ja korda reguleerib kooli kodukord ning riiklikud seadusaktid. 

 

Партнеры по сотрудничеству