Oluline

Täiendav vastuvõtt 10. klassidesse 29. juuni kaido

Kuulutame välja täiendava vastuvõtu 10. klassidesse.

Vestlused toimuvad:

  • 6. juulil kell 11.00;
  • 13. augustil kell 11.00.

Vestlusele võtta kaas isikut tõendav dokument, 9. klassi klassitunnistus ja  põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega.

Lisainfo direktor Robert Lippinilt: robertlippin [at] saue.edu.ee