Vastuvõtt

Õppesuunad

Lähtudes oma võimetest ja huvidest kujundab õpilane gümnaasiumiastmes valikkursuste kaudu oma õppesuuna. Valikkursuste õpetamisel rakendatakse klassideta õpet. Valikainete õppegrupp avatakse vähemalt 12 soovija korral.

Õppeaine

Valikkursuste  nimetused

Geograafia

Globaliseeruv maailm

Keemia

Elu keemia

 

Keemiliste protsesside seaduspärasused

 

Elementide keemia

Joonestamine

Joonestamine

 

3d modelleerimine

Tootearendus

Tootearendus

Arhitektuur kui elukeskkond

Arhitektuur kui elukeskkond

Ühiskonnaõpetus

Inimene ja õigus

Inimeseõpetus

Psühholoogia

Majandus-ja ettevõtlusõpetus

Majandusõpetus

 

Ettevõtlusõpetus

Usundiõpetus

Inimene ja religioon

 

Eesti usuline maastik

Riigikaitse

Riigikaitse

 

Praktiline õpe välilaagris

Filosoofia

Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse

 

Tänapäeva filosoofilised küsimused

Vene keel kolmanda võõrkeelena

(I, II, III, IV, V kursus)

Saksa keel kolmanda võõrkeelena

(I,II, III, IV, V kursus)

Kitsas matemaatika

 (I,II, III, IV, V, VI, VII. VIII kursus)

Koorilaul

Seltskonnatants