Eksamid ja tasemetööd

  • Riigieksamite vormid ja ajad

eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019. a

matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a

  • Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

eesti keel (kirjalik) - 3. juuni 2019. a

matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a

valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a

 

  • Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 

eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a

matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg 

loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 

eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a

matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg 

loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a