Psühholoog

Koolipsühholoogid on Kairi Kull ja Anu Pärn.

Kairi Kull Ruum 402 Telefon: 57880827

kairikull [at] saue.edu.ee

Anu Pärn

Ruum 225

Telefon: 56277374

anuparn [at] saue.edu.ee


Eelregistreerimine soovitav e-maili või telefoni teel.

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on õpilaste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja õpetajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Koolipsühholoog nõustab nii õpilasi, vanemaid kui ka õpetajaid.

Põhilised töövaldkonnad:

 1. Õpilaste individuaalne nõustamine: abistab õpilasi valikute ja otsustuste tegemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel.
 2. Grupinõustamine: annab nõu sarnaste spetsiifiliste probleemidega lastele ja aitab neil saavutada psühholoogilist tasakaalu.
 3. Õpilaste nõustamine elutee valikul: aitab õpilastel jõuda selgusele oma võimetes, orienteeruda erinevate võimaluste vahel, lahendada kutsevalikuprobleeme.
 4. Õpetajate abistamine uute käitumisviiside ja probleemlahenduste leidmisel, muutmaks kooli kui arengukeskkonda soodsamaks nii õpilaste kui õpetajate jaoks.
 5. Lapsevanemate nõustamine, selgitamaks lapse õppetööd ja käitumist mõjutavaid tegureid ja neis vajaduse korral muudatuste tegemist.
 6. Koostöö teiste haridus- ja meditsiiniasutustega, suunates õpilasi vajadusel sinna abisaamiseks.

Eelregistreerimine soovitav e-maili või telefoni teel.

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on õpilaste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja õpetajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Koolipsühholoog nõustab nii õpilasi, vanemaid kui ka õpetajaid.

Põhilised töövaldkonnad:

 1. Õpilaste individuaalne nõustamine: abistab õpilasi valikute ja otsustuste tegemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel.
 2. Grupinõustamine: annab nõu sarnaste spetsiifiliste probleemidega lastele ja aitab neil saavutada psühholoogilist tasakaalu.
 3. Õpilaste nõustamine elutee valikul: aitab õpilastel jõuda selgusele oma võimetes, orienteeruda erinevate võimaluste vahel, lahendada kutsevalikuprobleeme.
 4. Õpetajate abistamine uute käitumisviiside ja probleemlahenduste leidmisel, muutmaks kooli kui arengukeskkonda soodsamaks nii õpilaste kui õpetajate jaoks.
 5. Lapsevanemate nõustamine, selgitamaks lapse õppetööd ja käitumist mõjutavaid tegureid ja neis vajaduse korral muudatuste tegemist.
 6. Koostöö teiste haridus- ja meditsiiniasutustega, suunates õpilasi vajadusel sinna abisaamiseks.
Kairi Kull Ruum 402 Telefon: 57880827

kairikull@saue.edu.ee

Anu Pärn

Ruum 225

Telefon: 56277374

anuparn@saue.edu.ee