Konsultatsioonid ja järelvastamine


Konsultatsioonide ajad.

Konsultatsioonide ja järelvastamiste ajad saab teada ka vastava õppeaine õpetajalt ja kooli I korruse infostendilt.

Konsultatsioonide ja järelvastamiste ajad saab teada ka vastava õppeaine õpetajalt ja kooli I korruse infostendilt.