Õppekava ja tunnijaotus


ÕPPEKAVA

Saue Gümnaasiumi õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

Saue Gümnaasiumi õppekava on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

Saue Gümnaasiumi õppekava koosneb:

  • I Saue Gümnaasiumi õppekava üldosa
  • II Saue Gümnaasiumi põhikooli ainekavad
  • III Saue Gümnaasiumi gümnaasiumiastme ainekavad

 

I Saue Gümnaasiumi õppekava üldosa 

Hindamise korraldus

II Põhikooli õppekava ainekavad

III  Gümnaasiumiastme  ainekavad

 

TUNNIJAOTUSPLAAN

Tunnijaotusplaan põhikoolis

Tunnijaotusplaanid gümnaasiumis

Tunnijaotusplaan XXXII lend

Tunnijaotusplaan XXXIII lend

Tunnijaotusplaan XXXIV lend

ÕPPEKAVA

Saue Gümnaasiumi õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

Saue Gümnaasiumi õppekava on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

Saue Gümnaasiumi õppekava koosneb:

  • I Saue Gümnaasiumi õppekava üldosa
  • II Saue Gümnaasiumi põhikooli ainekavad
  • III Saue Gümnaasiumi gümnaasiumiastme ainekavad

 

I Saue Gümnaasiumi õppekava üldosa 

Hindamise korraldus

II Põhikooli õppekava ainekavad