Töötervishoiu komisjon

Saue Gümnaasiumi töötervishoiu-ja tööohutuse komisjoni tegevuse alused ja eesmärgid: 

  • peamine eesmärk on koolipere tervislike eluviiside kujundamisele kaasa aitamine ja sihipärane tervist edendavate tegevuste korraldamine erinevates valdkondades;
  • tervisenõukogu koostab tööplaani ja tegevuskava poolaasta kaupa;
  • sõnastab koolis tekkinud probleemid seoses õpilaste ja õpetajate tervisega ning sellest lähtuvalt teeb ettepanekuid kooli terviseedenduse, haiguste ennetamise, tervishoiu ja tervisekaitse parandamiseks kooli direktsioonile ja/või kohalikule omavalitsusele;
  • jälgib, et suhted inimeste vahel, füüsiline keskkond, toitlustamine jm. oleksid igaühele tervislikud, mitte ülemäärast stressi tekitavad või tervisekahjustusi põhjustavad;
  • tõstab koolipere tervisealast teadlikkust, pakub infot tervise edendamiseks ja ohutuks ning säästlikuks käitumiseks.


Saue Gümnaasiumi töötervishoiu-ja tööohutuse komisjoni liikmed 2015/2016 õa

 

Esimees: Toomas Kilgas toomaskilgas@saue.edu.ee

Liikmed: Jelena Laanjärv jelenalaanjarv@saue.edu.ee

Merike Saul merikesaul@saue.edu.ee

Grete Põldma gretepoldma@saue.edu.ee

Ann Lemnits annlemnits@saue.edu.ee

Lea Mändla leamandla@saue.edu.ee

Petri Hütt petrihutt@saue.edu.ee

Lea Jaansoo leajaansoo@saue.edu.ee

Riina Uibo - med.õde riinauibo@saue.edu.ee

Kairi Kull –  kairikull@sau.edu.ee

Svetlana Elson – lastevanemate esindaja svetlana.elson@consortiofashion.com

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee