Psühholoog

 

Koolipsühholoogid on Kairi Kull ja Anu Pärn.


Kairi Kull

Ruum 416

Telefon: 57880827

kairikull@saue.edu.ee

Anu Pärn

Ruum 416A

Telefon: 56277374

anuparn@saue.edu.eeEelregistreerimine soovitav e-maili või telefoni teel.

 

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on õpilaste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja õpetajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

 

Koolipsühholoog nõustab nii õpilasi, vanemaid kui ka õpetajaid.

 

Põhilised töövaldkonnad:

  • Õpilaste individuaalne nõustamine: abistab õpilasi valikute ja otsustuste tegemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel.
  • Grupinõustamine: annab nõu sarnaste spetsiifiliste probleemidega lastele ja aitab neil saavutada psühholoogilist tasakaalu.
  • Õpilaste nõustamine elutee valikul: aitab õpilastel jõuda selgusele oma võimetes, orienteeruda erinevate võimaluste vahel, lahendada kutsevalikuprobleeme.
  • Õpetajate abistamine uute käitumisviiside ja probleemlahenduste leidmisel, muutmaks kooli kui arengukeskkonda soodsamaks nii õpilaste kui õpetajate jaoks.
  • Lapsevanemate nõustamine, selgitamaks lapse õppetööd ja käitumist mõjutavaid tegureid ja neis vajaduse korral muudatuste tegemist.
  • Koostöö teiste haridus- ja meditsiiniasutustega, suunates õpilasi vajadusel sinna abisaamiseks.
 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee