Protokollid

Hoolekogu protokollid:

 

2016 november

 

2017 november

* Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine ning 2017/2018 õa hoolekogu tegevuse planeerimine
* Kooli huvitegevus
* Koolikiusamine ja narkootikumid
* Liikluskorraldus


2017 detsember

* Riigigümnaasiumi rajamise osas SG Hoolekogu seisukoht
* Kooli palgakorralduse põhimõtted (Personali tasustamise reeglid)

 

2018 märts

* Direktori ülevaade SG personali rahulolu uuringust.
* Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimustele ja korra arutelu.


2018 aprill

* Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimustele ja korra heakskiitmine.

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee