Visioon missioon põhiväärtused

Visioon.
Oleme jätkusuutliku ja motiveeriva arengukeskkonnaga uuendusmeelne kool, kes toetab
harmoonilise isiksuse kujunemist ning elukestva õppe põhimõtteid.

Missioon.
Saue Gümnaasium  loob  oma õpilastele koostöös lapsevanemate ja koostööpartneritega
võimalused  võimete- ja huvidekohase kvaliteetse hariduse omandamiseks, kujundades
õpilastes sellised eetilised väärtushinnangud, pädevused  ja sotsiaalsed oskused, mis
võimaldavad neil  tõrgeteta  jätkata haridusteed ning  olla otsustusvõimelised ja
vastutustundlikud ühiskonna liikmed.

Põhiväärtused - Kooli tunnuslause: Mente et Corde – mõistuse ja südamega.
Avatus, areng, arukus.
Oleme  õppiv,  arenev, algatusvõimeline ja uuendustele avatud kool, väärtustades arukust,
iseseisvat mõtlemist, eluterveid hoiakuid, loovust ja koostööd.

Eetilisus, hoolivus, sallivus.
Oleme eetiliste väärtushinnangutega, oma kultuuri, identiteeti ja kaaslasi austavad
keskkonnahoidlikud maailmakodanikud.

 

Saue Gümnaasiumi põhiväärtused - video

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee