Õppimisvõimalused

Õppimisvõimalused


Tartu Ülikooli Teaduskooli  kursused on mõeldud võimekatele üldhariduskoolide õpilastele ja toimuvad reeglina kaugõppe vormis.

Teaduskool pakub võimalust:

  • täiendada ja süvendada oma teadmisi erinevates ainevaldkondades;
  • leida oma võimetele vastavat vaimset tegevust;
  • rikastada oma õppekava ja täita sisukalt vaba aega;
  • paremini ette valmistuda olümpiaadideks ja teisteks ainevõistlusteks;
  • omandada iseseisva töö oskusi ja kogemusi;
  • saada tuge edasisteks akadeemilisteks õpinguteks kõrgkoolis;
  • teha teadvustatud erialavalikuid.

 

http://www.teaduskool.ut.ee/Tallinna Tehnikaülikooli Mektory Tehnoloogiakooli  tegevused on suunatud tehnika- ja tehnoloogiahuvilistele kooliõpilastele ja õpetajatele. Tutvustame igas eas õpilastele põnevat inseneeriamaailma läbi erinevate praktiliste kursuste, töötubade ja linnalaagrite!
Tehnoloogiaalastel kursustel saavad noored arendada oma tehnilist taiplikkust läbi jõukohase ja huvitava praktilise tegevuse. Gümnaasiumiõpilased, kes on läbinud kursuse, saavad tunnistuse, mis sisseastumisel TTÜsse võib anda kuni ühe lisa konkursipunkti.

 


http://tehnoloogiakool.ttu.ee/Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia

Õpilasakadeemia pakub enesetäiendamise võimalusi,  soodustab elukutse teadlikumat valikut,  suunab noori õpingute jätkamisele ülikoolis ja toetab tulevast kohanemist üliõpilasellu.

 

http://www.tlu.ee/et/koolitus/akadeemia

 


SA Archimedes – Õpilaste Teaduslik Ühing (ÕTÜ) on ühenduslüli andekate ja uudishimulike noorte ning teadlaste vahel. ÕTÜ leiab Sulle teadlasest juhendaja, kelle toel ja suunamisel saad ise uurida Sind huvitavat ainevaldkonda ning leiad oma küsimustele vastused. See on võimalus tegevteadlastest juhendajate käe all teha tutvust akadeemilise maailmaga ning süveneda teadusliku uurimistöö võimalustesse Sind paeluval erialal. Samuti on ÕTÜ klubi, kus sarnaste huvidega noored kohtuda saavad.

 

 http://www.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=30


 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee