Õppekava

 

ÕPPEKAVA

Saue Gümnaasiumi õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

Saue Gümnaasiumi õppekava on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

 

Saue Gümnaasiumi õppekava koosneb:

  • I Saue Gümnaasiumi õppekava üldosa
  • II Saue Gümnaasiumi põhikooli ainekavad
  • III Saue Gümnaasiumi gümnaasiumiastme ainekavad

 

I Saue Gümnaasiumi õppekava üldosa 

 

II Põhikooli õppekava ainekavad

 

 

III  Gümnaasiumiastme  ainekavad

 

 

 

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee