Koostöö ülikoolidega

Koostöö ülikoolidega


Koostöö Tallinna Tehnikaülikooliga
13. aprillil 2009. a sõlmiti Tallinna Tehnikaülikooli ja Saue Gümnaasiumi vaheline koostööleping.
Koostöövaldkonnad Tallinna Tehnikaülikooliga:
• teadlikkuse ja huvi suurendamisele suunatud tegevused (loengud, külastused ja ekskursioonid TTÜ-s, populaarteaduslikud loengud koolis, teemapäevad koostöös õpetajatega, TTÜ Tehnoloogiakooli kursused/linnalaagrid õpilastele);
• täiendkoolitused (tugi õpilastele riigieksamiteks ja kõrgkooli sisseastumiseksamiteks valmistumisel - eelõppeosakond, loodus-, täppis- ja tehnikateaduste õpetajate kursused TTÜ Avatud Ülikoolis);
• arendustegevused (koostöö õppekavade arendamisel TTÜ õppejõududega, valik- ja vabaainete kursused TTÜ poolt pakutavates õppevaldkondades, õpilaste uurimustööde/teadustööde juhendamine TTÜ magistrantide, doktorantide ja õppejõudude poolt, kool-kõrgkool-ettevõte koostöö arendamine).
Koduleht: http://www.ttu.ee/Koostöö Tallinna Ülikooliga
10. mail 2011. aastal allkirjastasid Tallinna Ülikooli akadeemiline prorektor Priit Reiska ja Saue Gümnaasiumi direktor Jaan Palumets kahe kooli vaheliste sidemete tihendamiseks ja koostöö arendamiseks koostöölepingu.
Koostöö peamiseks eesmärgiks on parandada gümnaasiumihariduse kvaliteeti, kaasates Saue Gümnaasiumi õppetöösse Tallinna Ülikooli õppejõude, üliõpilasi (sh doktorante) ja tehnilisi võimalusi ning ühtlasi populariseerida akadeemilist haridust, teadust ja teadlase elukutset Eesti ühiskonnas.
Koostöö avab mõlema poole jaoks mitmeid võimalusi – näiteks saavad ülikooli õppejõud ja tudengid pakkuda oma tuge Saue Gümnaasiumi valikkursuste või uurimustööde juhendamisel, aidata korraldada ettevalmistuslaagreid olümpiaadideks valmistumisel või kaasata õpilasi ülikooli erinevatesse teadusprojektidesse. Ühtlasi aitab koostöö kaasa õpetajakoolituse arendamisele – Saue Gümnaasiumist kujuneks järjekordne pedagoogilise praktika baas, andes ühtlasi väärtuslikku tagasisidet ülikooli õpetajakoolituse õppekavade arendusse.
Koduleht: http://www.tlu.ee


 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee