Gümnaasiumi õppesuunad

Lähtudes oma võimetest ja huvidest kujundab õpilane gümnaasiumiastmes valikkursuste kaudu oma õppesuuna. Valikkursuste õpetamisel rakendatakse klassideta õpet. Valikainete õppegrupp avatakse vähemalt 12 soovija korral.

 

Õppeaine

Valikkursuste  nimetused

Geograafia

 

Globaliseeruv maailm

 

Keemia

Elu keemia

 

Keemiliste protsesside seaduspärasused

 

Elementide keemia

 

Joonestamine

Joonestamine

 

3d modelleerimine

 

Tootearendus

 

Tootearendus

 

Arhitektuur kui elukeskkond

 

Arhitektuur kui elukeskkond

 

Ühiskonnaõpetus

 

Inimene ja õigus

 

Inimeseõpetus

 

Psühholoogia

 

Majandus-ja ettevõtlusõpetus

Majandusõpetus

 

Ettevõtlusõpetus

 

Usundiõpetus

Inimene ja religioon

 

Eesti usuline maastik

 

Riigikaitse

Riigikaitse

 

Praktiline õpe välilaagris

 

Filosoofia

Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse

 

Tänapäeva filosoofilised küsimused

 

Vene keel kolmanda võõrkeelena

 

 

(I, II, III, IV, V kursus)

 

Saksa keel kolmanda võõrkeelena

 

 

(I,II, III, IV, V kursus)

 

Kitsas matemaatika

 

 (I,II, III, IV, V, VI, VII. VIII kursus)

 

 

Koorilaul

Seltskonnatants

 

 

 

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee