Logopeed

Urve Raudsepp-Alt urveraudseppalt [at] saue.edu.ee Ruum 314 E, T, K

Logopeed  

  • selgitab koostöös õpetajatega välja õpilaste kommunikatsiooni ja keeleliste oskuste taseme  

  • toetab vastavalt vajadusele õpilase suulise ja kirjaliku kõne arengut individuaalselt, väikeses rühmas või klassis 

  • nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid lapse keele ja kõne arendamise ning lapsele toetava suhtluskeskkonna loomise teemadel 

 

Logopeed töötab Saue koolis esmaspäevast kolmapäevani ruumis 314. 

Pöördu logopeedi poole kui märkad, et lapsel 

  • on keeruline eakaaslaste või täiskasvanutega suhelda ning ennast suuliselt ja/või kirjalikult väljendada 

  • esinevad hääldusprobleemid ja/või on raskused lugemise ning kirjutamisega.  

 

Logopeedi poole saad pöörduda e-kirja või Stuudiumi vestluse teel, vajadusel saab kokku leppida individuaalse kohtumise koolis või veebi vahendusel.

Logopeed  

  • selgitab koostöös õpetajatega välja õpilaste kommunikatsiooni ja keeleliste oskuste taseme  

  • toetab vastavalt vajadusele õpilase suulise ja kirjaliku kõne arengut individuaalselt, väikeses rühmas või klassis 

  • nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid lapse keele ja kõne arendamise ning lapsele toetava suhtluskeskkonna loomise teemadel 

 

Logopeed töötab Saue koolis esmaspäevast kolmapäevani ruumis 314. 

Pöördu logopeedi poole kui märkad, et lapsel 

  • on keeruline eakaaslaste või täiskasvanutega suhelda ning ennast suuliselt ja/või kirjalikult väljendada 

  • esinevad hääldusprobleemid ja/või on raskused lugemise ning kirjutamisega.  

 

Logopeedi poole saad pöörduda e-kirja või Stuudiumi vestluse teel, vajadusel saab kokku leppida individuaalse kohtumise koolis või veebi vahendusel.

Urve Raudsepp-Alt urveraudseppalt@saue.edu.ee Ruum 314 E, T, K

Partners