Eksamid, tasemetööd

Põhikooli lõpetamiseks sooritavad 9.klasside õpilased 3 riiklikku lõpueksamit: kohustuslikud eesti keele ja matemaatika eksami ning valikaine eksami

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • · eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
 • · matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
 • · valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
 • · valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.


Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad 12. klasside õpilased 3 kohustuslikku riigieksamit (eesti keel, võõrkeel, matemaatika),  koolieksami ning uurimis- või praktilise töö.

 

Gümnaasiumi riigieksamite vormid ja ajad

 • · eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
 • · inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
 • · inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7. –11. mai 2018. a;
 • · matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a.

 

Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri

 

Gümnaasiumi koolieksamid

 • ajalugu, ühiskonnaõpetus  - 15. juunil, klassiruumis 423; eksami algus kell 10.00
 • bioloogia, geograafia, keemia - 15. juunil, klassiruumis 421; eksami algus kell 10.00

 

Riiklikud tasemetööd

 

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel – 24. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

 

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel – 16. mai 2018. a;
2) matemaatika – 22. mai 2018. a;

 Üleminekueksamid

 • 8. klasside matemaatikaeksam - 5. juunil; eksami algus kell 11.20
 • 10. klasside matemaatikaeksam - 5. juunil; eksami algus kell 11.20

 

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee