Eksamid, tasemetööd

Põhikooli lõpetamiseks sooritavad 9.klasside õpilased 3 riiklikku lõpueksamit: kohustuslikud eesti keele ja matemaatika eksami ning valikaine eksami. 

 


Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad 12. klasside õpilased 3 kohustuslikku riigieksamit (eesti keel, võõrkeel, matemaatika),  koolieksami ning uurimis- või praktilise töö.


           

 

Üleminekueksamid

 

 8. ja 10.  klasside õpilased sooritavad üleminekueksami. Üleminekueksami õppeaine määrab kooli juhtkond 31. märtsiks.

 

Riiklikud tasemetööd

  

Vt         http://www.innove.ee/et/yldharidus/tasemetood

 

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee