Eksamid, tasemetööd

Põhikooli lõpetamiseks sooritavad 9.klasside õpilased 3 riiklikku lõpueksamit: kohustuslikud eesti keele ja matemaatika eksami ning valikaine eksami. 

 


Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad 12. klasside õpilased 3 kohustuslikku riigieksamit (eesti keel, võõrkeel, matemaatika),  koolieksami ning uurimis- või praktilise töö.


           

 

Gümnaasiumi koolieksamid (12. klassid):

14.06/ algus kell 10.00

klassiruumid

Ühiskonnaõpetus, ajalugu

 

300, 302

Füüsika, keemia

 

420

Bioloogia, geograafia

 

318

 

 

Üleminekueksamid

 

8. ja 10. klasside üleminekueksamid:

05.06/ algus kell 11.20

klassiruumid

8. klasside matemaatikaeksam

 

303, 304, 306, 423

10. klasside matemaatikaeksam

 

207, 209, 211

 

 

Riiklikud tasemetööd

  

Vt         http://www.innove.ee/et/yldharidus/tasemetood

 

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee