Eesti-Vene

 

Projekti eesmärk:

1. Vene keele ja kirjanduse õpetamise metoodika eripäradega tutvumine.

2. Kohaliku koduloolise ja etnograafilise materjaliga tutvumine kui kultuurivahetuse vorm.

3. Kaasaegse hariduse, kasvatuse ja hariduse eripäradega tutvumine, kogemuste vahetus.

4. Praktilise keelekogemuse võimaldamine õpilastele ja motivatsiooni.

 

Projekti käik:

- Projekt algas 2013 aastal Tveri oblasti Eesti Seltsi kutsel toimunud Saue Gümnaasiumi külaskäiguga.

- 2014.aastal jätkus koostöö Tveri oblasti delegatsiooni külaskäiguga Eestisse. Delegatsioon külastas Saue Gümnaasiumi ja Saue linnavalitsust. Külastati tunde, toimus kohtumine nii kooli kui linna juhtkonnaga.

- 2015.a. toimus Eesti delegatsiooni vastukülaskäik Tveri oblastisse, kus jagati koolide kogemusi ja lepiti kokku, et järgmisel aastal külastab Eestit kunstikool „Blik“ oma tantsuansamblitega Tveri rajooni linnast Torzhok.

- 2016.aasta kevadel külastaski Tveri oblasti kunstikooli „ Blik „ delegatsioon võõrkeelte nädalal Saue Gümnaasiumi. Õpilaste tantsurühmad andsid võõrkeelte nädalal mitu kontserti, korraldati meistriklass ja õpilased külastasid tunde ning tutvusid Saue, tema ümbruse ja Eesti kultuuriliste vaatamisväärsustega. Külaskäigust anti ülevaade Saue Sõnas.

- 2016. a. oktoobris on planeeritud Saue Gümnaasiumi külaskäik Tveri oblastisse, delegatsiooni koosseisu kuulub Saue Gümnaasiumi 7.kl. rahvatantsurühm. Küllasõidu eesmärk on keelekogemuse võimaldamine naturaalses keelekeskkonnas ja vastastikune kultuuride tundmaõppimine.

 

Projekti kajastus Saue Sõnas

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee