Õppeaasta eesmärgid

2016/2017 õppeaasta eesmärgid

1.Ühise koostöö tulemusena on täiendatud koolisiseseid õppimist toetava hindamise kontseptsiooni lähtealuseid.

2.Jätkub kaasaegsete digi-tehnoloogiliste lahenduste lõimine õppeprotsessi.

3.Jätkub õppekava arendustöö.

4.Toimib ainekoondiste vaheline koostöö erinevate õppetegevuste läbiviimisel.

5.Toimib koostöö ülikoolidega teadusandekate õpilaste arengu toetamiseks.

6.Tegutsevad tunnivälised aineringid õpilase loovuse ja andekuse arendamiseks.

7.Saue Gümnaasiumi õpilased osalevad edukalt kõikidel maakondlikel aineolümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel ja maakondlikel etluskonkurssidel.


 

 

 

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee