Bioloogia õpikoda

BIOLOOGIA ÕPIKODADE PROGRAMM (www.fyysika.ee/opikojad ) on Eesti Füüsika Seltsi, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna, TÜ füüsika instituudi ja TÜ Teaduskooli arendatav programm, mille eesmärgiks on:

  • pakkuda gümnaasiumi õpilastele eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhinevat loodusteaduste (füüsika, keemia, bioloogia) eriõpet;
  • pakkuda heal tasemel praktilist erialast koolitust õpikodade töös osalevate tugikoolide loodusainete õpetajatele, tõstes nii loodusainete õpetamise taset nendes koolides.

Juhendajateks on Tartu Ülikooli vastava koolituse läbinud loodusteaduslike erialade magistrandid ja doktorandid. Õpikojad toimuvad kord kuus 4-tunniste sessioonidena. Eksperimendivahendite komplektid tuuakse igakordselt kooli kohale ning on arvestatud kuni 20-liikmelistele gruppidele.

Õpikodade programmis osalemine on nii koolidele kui ka õpilastele tasuta (rahastab HTM).

Igal aastal toimuvad programmi raames füüsika, keemia ja bioloogia õpikojad 30-40 tugikoolis kõigis Eesti maakondades, millest võtavad osa tuhatkond õpilast, nii tugikoolidest kui ka tugikoolide ümbruses paiknevatest koolidest.

 

BIOLOOGIA ÕPIKODADE TEEMAD:

1. Taimed

Taimede õpikoda on põgus külastus taimede maailma ning tutvustab taimede olemust ja suhet inimesega. Uurime nii taimede traditsioonilist kui ka eriskummalist ehitust ja kuidas taimede unikaalseid omadusi inimene enda kasuks on rakendanud. Heidame pilgu fotosünteesile ja eksperimenteerime taimedega. Vaatame taimede rolli inimese toidulaual ja seda, kuidas inimene on taimi vastavalt vajadustele muutnud.

 

2. Loomad

Teeme ülevaate viiest selgroogsete klassist ja putukatest. Kuulame linnuhääli, tutvume lendamise füsioloogiaga. Vaatame, mis on kala sees. Vernieri andmekoguja ja anduritega uurime hiire ainevahetust. Vaatleme putukate ehitust mikroskoobi abil ja määrame liblikaid, linde ja kalu. Uurime südame ehitust.

 

3. Inimene

Selle teema all tutvustatakse õpilastele lihaste, südame ning kopsude tööd. Kasutatakse Vernier'i mõõtureid, mille abil saavad õpilased teha endale EKG, mõõta oma pulsisagedust, vererõhku, kopsumahtu, hapniku hulka väljahingatavas õhus ning palju muud. Samuti on õpilastel võimalus mõõta oma käelihaste tugevust ning võrrelda naiste ja meeste vastupidavust. Õpilased saavad tutvuda ka oma meelte, müramõõturi ning infrapunatermomeetri tööga.

 

4. Toitumine

 

5. Molekulaarbioloogia

Selles õpikojas pöörame tähelepanu sisemisele ilule – tutvume DNA struktuuriga, vaatame mikroskoobi abil oma rakkude sisse, eraldame omaenda DNA-d. Lisaks uurime, kuidas saab kahest rakust terve organism. Räägime sellest, mis rolli mängivad meie elus kromosoomid, tegeleme mõningate geneetiliste probleemidega ning teeme teoreetilist tutvust molekulaarbioloogia meetoditega, mida kasutatakse juba igapäevaselt diagnostikas ning inimeste identifitseerimisel.

 

6. Mikrobioloogia

Uurime klassiruumi mikrobioloogilist koosseisu ja tutvume mikroobide nähtamatu maailmaga.

 

7. Keskkond

Mis on elukeskkond? Inimese ja looduse omavahelised suhted ja seosed. Globaalsed ja kohalikud keskkonnaprobleemid. Läänemere õlireostus. Õlireostuse puhastamise katsed. Tarbimisharjumused ja ressursside säästmine. Ökoloogilise jalajälje arvutamine. Kodukoha ühe keskkonnaprobleemi arutlemine. Reostuse liikumine taimedes. pH kui keskkond.

 

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee