Pikapäevarühm

Pikapäevarühm töötab 2017/2018 õa kahes rühmas koolimaja juures asuvas moodulis. 

Pikapäevarühma tööaeg on esmaspäevast reedeni kell 12.00 - 18.00

 

Pikapäevarühma vastuvõtmine toimub kooli kantseleis kirjaliku avalduse ja teenuslepingu alusel või digitaalselt. vt.PIKAPÄEVA TÖÖKORRALDUS

Pikapäevarühma tööd reguleerib PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS http://www.saue.edu.ee/doku-mendid (uuendamisel)

Pikapäevarühma avalduse ja teeninudsleping  http://www.saue.edu.ee/blanketid (uuendamisel)

Kontaktisik: Maarika Maivel (maarikamaivel@saue.edu.ee)

 

 

Pikapäeva õpetajad:

Loreida Veskioja (loreidaveskioja@saue.edu.ee)

Reet Vester (reetvester@saue.edu.ee)

 

 

PIKAPÄEVARÜHMA TELEFON - 6595 666

 

Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele

järelvalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist :

· õppest vaba aja sisustamisel;

· koduste õpiülesannete täitmisel;

· huvitegevuses ja huvide arendmisel.

 

 

Pikapäevarühma päevaplaan

12.00 - 13.10 - kogunemine, vaba huvitegevus

13.15 - 14.00 - kehaline tegevus õues või ruumis olenevalt ilmast

14.00 - 14.30 - söömine

14.30 - 15.30 - pedagoogiline juhendamine/koduste õpiülesannete täitmine

15.30 - 18.00 - organiseeritud huvitegevus (lugemine, filmide vaatamine, käeline tegevus, mängud)

 

 

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee