Toiduraha

 

2018. aastal on riik eraldanud iga õpilase toitlustamiseks 175 eurot ehk siis 1 euro õppepäeva kohta.

Saue Gümnaasiumi koolilõuna maksab 1,15 eurot.

 

Põhikooli osas tasub vahe 15 senti kohalik omavalitsus, kuid gümnaasiumi õpilaste osas tuleb vahe tasuda õpilastel või nende vanematel.

Kui gümnaasiumi õpilased soovivad koolilõunat süüa ka peale koolivaheaega, st al 5. märtsist, siis tuleb neil teha ülekanne toitlustaja arvele hiljemalt eelneva kuu 25. kuupäevaks.

 

Seoses eelneva muudatusega on al 5. märtsist süsteem, et I-IV klass oma söögivahetunnis süües ei pea kasutama õpilaspiletit.

 

V-XII klass peavad oma söögi registreerimisel kasutama õpilaspiletit.

 

Sööklal on õigus keelduda teenindamast:

- V-IX klassi õpilast kui tal puudub kehtiv õpilaspilet;

- X-XII klassi õpilasel puudub kehtiv õpilaspilet või on kehtiv õpilaspilet, kuid on tasumata jooksva kuu söögiraha.

 

10.-12. klassi õpilaste toiduraha ll poolaasta

Märts

Aprill

19 päeva

15 päeva

2,85

2,25

Mai

22 päeva

3,30

Juuni

6 päeva

0,90

 

II poolaasta kokku

9,30

 

 

 

Toiduraha palume gümnaasiumi osas tasuda eelneva kuu 25. kuupäevaks.
Toiduraha saab tasuda arveldusarvele EE311010220234259222 SEB PANK
Maksekorraldusel märkida saajaks Baltic Restaurants Estonia AS
Selgituseks palun kindlasti märkida lapse ees- ja perekonnanimi, klass ja makstav periood.

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee