Projektid

Piirideta sõprus

21.10 – 25.10. 2013.a  viibisid 14 Saue Gümnaasiumi õpilast ja 2 õpetajat Sankt-Peterburis. Reis toimus projekti „Piirideta sõprus“ raames. Projekt on loodud koostöös Saue Gümnaasiumi, Tallinna VHK ja kahe Peterburi kesklinna kooli vahel. Projekti rahastab fond „Russkij Mir“, toetab allina Pushkini Instituut. Projekt sai alguse kevadel, kui meie kooli külastasid Sankt-Peterburi Nevski rajooni kooli № 667 õpilased, direktor ja inglise keele õpetaja. Tutvuti eesti haridussüsteemiga, külastati tunde, käidi ekskurssioonidel ning elati peredes.

Vastukülaskäigul oktoobris elasid meie õpilased samuti Peterburi kodudes, külastasid tunde, tutvusid kooliga ja käisid neljal ekskurssioonil. Koolis toimus meie auks kontsert ning sõnalis-muusikaline kompositsioon Mihhail Zoštšenko elust ja loomingust. Õpilased veetsid palju vaba aega koos, praktiseerides keelt.

Projekt peaks jätkuma kevadel 2014. Mõtteis ka õpetajate vahetus.

Rahvusvaheline keskkonnahariduslik võistlus "Läänemeri muutustes"

 

Ülemaailmsel veepäeval, 22. märtsil 2011.a käivitus keskkonnahariduslik võistlus "Läänemeri muutustes" 16-18 aastastele noortele Eestist, Lätist ja Soomest, kes valisid vaatluspunkti Läänemere vesikonnas ja pildistasid 5 nädala jooksul valitud asukohal toimunud muutusi ning kirjeldasid neid. Tulemusena valmis viiest pildist koosnev fotoseeria ja seda toetav inglise keelne essee.

Võistlusele laekus 21 tööd. Parimaks osutus Soome Langinkoski kooli õpilaste võistlustöö, kus kirjeldati kiirelt kasvava linnaosa mõju merele. Publikupreemia said Saue Gümnaasiumi 11.a klassi õpilased Hans-Toomas Saarest ja Mikk Kalamees, kes esitasid pildiseeria kevadisest Keila-Joast.
Auhinnaks oli osalemine 9-11 augustil rahvusvahelises loodusfoto töötoas "Kunst ja keskkond" Aegna saarel. Tähelepanu keskmes oli Läänemeri. Kutseliste fotograafide juhendamisel õpiti hea loodusfoto tegemist. Võistlustööde ja töötoa valitud piltidega saab tutvuda: http://bsc.recestonia.ee.

Võistlus ja sellele järgnenud töötuba toimus projekti "Baltic Sea Challenge - Cities for the Healthier Sea" raames. Projekti eesmärgiks on levitada Eestis ja Lätis soomlaste head kogemust Läänemere vabatahtliku kaitse kava koostamisel ja elluviimisel


Saue Gümnaasiumi X klassid osalesid projektis „PÕLEVKIVIMAA 2012“.

Projekti eesmärgiks oli:

  • tutvustada õpilastele põlevkivi kaevandamisega kaasnevaid keskkonnaprobleeme, põlevkivist elektrijaamades elektrienergia tootmist, aidates sellega kaasa Eesti majandusgeograafia ja füüsika näitlikustamisele ja sügavamale mõistmisele;
  • aidata mõista elektrienergia väärtust ja kasvatada säästlikku suhtumist energia kasutamisse igapäevases elus ning kogu meid ümbritsevasse looduskeskkonda;
  • elavdada huvi mäenduse kui Eesti ühe tähtsaima tööstusharu vastu, valmistades huvilisi ette õppima asumiseks Tallinna Tehnikaülikooli õppima energeetika– ja mäetööstuse erialadele;
  • tutvustada Ida-Virumaad kui ajaloolist ja kultuuriväärtuslikku piirkonda (aga samuti anda ülevaade läbisõidetavate maakondade – Harjumaa, Lääne-Virumaa – huviväärsuste kohta).

Õpilasi saatsid füüsik Toomas Kilgas ja geograaf Ulvi Urgard. Vaata pilte!


Teeme Ära 2011

29.aprillil osalesid Saue linna ja kooli heakorrapäeval „Teeme ära 2011“ 1-6. ja 8c klassi õpilased koos klassijuhatajate või aineõpetajatega.

Keskkonnaprojekt

Saue Gümnaasiumi ja Sollentuna Rudbecki 11-klasside õpilased osalesid keskkonnaprojektis. Projekti I etapp toimus 21.-25.03.2010 Rootsis ja II etapp 23.-25.04.2010 Eestis. Projekt võimaldab Saue loodushuvilistele õpilastele koostöös Rootsi sõpruskooli õpilastega keskkonnaalast avastusõpet, kus teooria ühendatakse praktilise loodustundmisega.

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee